koffie met koekskes   

Welkom op onze website 

Alexander:  Mickey Mousse en Minnie Mousse komen bij ons voor een nieuwe project en presenteren het project. Wij zijn op zoek naar teksten gerelateerd aan dieren die beschrijven welke emotionele relatie er is met en rondom het dier. Teksten worden met muziek bewerkt en in verschillende talen gepresenteerd door zangers, zangeressen, duo's, groepen of kinderkoren. WIJ GEVEN 15 KAARTJES VOOR EEN FOTO met Mickey Mousse en Minnie Mousse, een 10 Verjaadagsrtaarten bij indienen van texten.

Dierenvoedselbank

Lange Scholiersstraat 104 

2060 Antwerpen

Alexander:  Mickey Mousse and Minnie Mousse will join us in JUNE 2024 for a new project and present the project. We are looking for texts related to animals that describe the emotional relationship there is with and around the animal. Texts are edited with music and presented in different languages ​​by singers, duos, groups or children's choirs. 

WE GIVE 15 CARDS FOR A PHOTO with Mickey Mousse and Minnie Mousse, 

and 10 Birthday cakes when submitting texts.

Animal food bank

Lange Scholiersstraat 104

2060 Antwerp

Alexander Mc Intosh
Private Stichting 

Koffie met passie

We hebben het ontmoetingscafé / koffiehuis geopend met een duidelijke visie:
de liefde voor goede koffie.


Waarom is onze hulp zo belangrijk?

Gepensioneerden in België en Antwerpen worden getroffen door armoede, waarbij elk tweede pensioen minder dan  € 800 bedraagt. Ze hebben hun hele leven hard gewerkt, kinderen grootgebracht en onze economie na de oorlog aanzienlijk gestimuleerd. Hun pensioen is echter vaak niet eens voldoende voor de eerste levensbehoeften. Wij komen op voor gepensioneerden in Antwerpen, ondersteunen hen in hun financiële nood en halen hen uit hun eenzaamheid. 

Omdat respect en respect de basis vormen van de mensheid. De schaamte om hulp te aanvaarden is enorm. Het is de generatie die altijd alles alleen heeft gedaan en zich er doorheen heeft gevochten. Ze snakken naar een nieuw matras, verwonden zichzelf omdat ze slecht zien en zich geen nieuwe bril kunnen veroorloven, of ze slapen boven de 80 op de grond omdat hun lattenbodem kapot is.

Samen met u zorgen wij ervoor dat gepensioneerden een waardig leven kunnen leiden. Altijd welkom

Beste mensen, als u op zoek bent naar een geschenk, of wellicht wilt u bij een andere gelegenheid een sociale instelling zoals de Dierenvoedselbank 2060 Noord helpen en steunen, dan bent u van harte welkom bij ons. Wij organiseren kleine cadeautjes voor mensen die zich dat niet kunnen veroorloven, maar wel behoefte hebben aan de warmte en verbondenheid die deze tijd met zich meebrengt.

🐾💝🐾

Wij zijn dankbaar voor alle steun van individuen, bedrijven en groepen die met een open hart bijdragen aan deze nobele zaak.

We kijken uit naar uw bezoek


Maandag - Vrijdag: 10:00 - 16:00
elke dag vanaf 01.05.2024 tot wijziging

Dierenvoedselbank 2060 Noord
Helpende Handen  voor Senioren
Burger Haven  Sociaal bureel 
Stichting  /  Foundation  
  

Lange Scholiersstraat 104  
2060 Antwerpen 6

Koffie Met Koekjes (Instagram)

Koffie met Koekskes ( X ) 

 koffiemetkoekskes2060Antwerpen 

( Tik Tok ) 

Dierenvoedselbank Noord 

( Facebook ) Koffie Met Koekjes